Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab

Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab với thế mạnh về dịch vụ truyền hình cáp CATV – không ngừng phối hợp với các đối tác chiến lược trong việc triển khai mạng cáp trên toàn quốc nhằm nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần và phát triển thị trường.

Đầu tư Kinh doanh Truyền hình Cáp và các dịch vụ gia tăng

Nhận thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực công nghệ và truyền hình, từ 2006 Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC đã hợp tác cùng VTVCap -  Đài THVN thực hiện chủ trương đầu tư, khai thác thuê bao truyền hình và các dịch vụ gia tăng. Phát huy tốt thế mạnh thương…