Dự án Cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Công trình cải tạo tuyến đường máng nước tại Hải Phòng

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thiết kế: HJC GROUP
Phần mềm sử dụng: Autodesk AutoCAD, 3 ds Max
Chủ đầu tư:
Thời gian thi công:
Tổng vốn đầu tư: