Dự án tòa nhà PCCC tại Đống Đa - Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án tòa nhà PCCC tại Đống Đa – Hà Nội

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thiết kế: HJC GROUP
Phần mềm sử dụng: Autodesk AutoCAD, 3 ds Max
Chủ đầu tư:
Thời gian thi công:
Tổng vốn đầu tư: