Khu trung chuyển Hàng hóa Lạng Sơn

THÔNG TIN DỰ ÁN

Khu trung chuyển Hàng hóa Lạng Sơn

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thiết kế: HJC GROUP
Phần mềm sử dụng: Autodesk AutoCAD, 3 ds Max
Chủ đầu tư:
Thời gian thi công:
Tổng vốn đầu tư: