Dự án 310 Minh Khai - Mai Động - Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án 310 Minh Khai – Mai Động – Hà Nội

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thiết kế: HJC GROUP
Phần mềm sử dụng: Autodesk AutoCAD, 3 ds Max
Chủ đầu tư:
Thời gian thi công:
Tổng vốn đầu tư: