Tổ hợp khách sạn - khu lưu trú - dịch vụ y tế (Hà Nam)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tổ hợp khách sạn – khu lưu trú – dịch vụ y tế (Hà Nam)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thiết kế: HJC GROUP
Phần mềm sử dụng: Autodesk AutoCAD, 3 ds Max
Chủ đầu tư:
Thời gian thi công:
Tổng vốn đầu tư: